Блог від Myká Agency

Як створити ефективний контент для вебінарів та онлайн-заходів

Вебінари та онлайн-заходи стають все більш популярними та корисними засобами комунікації. Вони надають унікальну можливість для обміну знаннями, привернення уваги аудиторії та встановлення зв'язків із потенційними клієнтами. Однак для того, щоб такий захід був успішним, необхідно не лише технічне оснащення та організація, а і якісний контент, здатний зацікавити та утримувати увагу учасників.

Ефективний контент є ключовим елементом успішного вебінару чи онлайн-заходу. Він не лише привертає увагу аудиторії, а й передає цінну інформацію, допомагає у розв'язанні проблем та спонукає до дії. У цій статті ми розглянемо ключові аспекти процесу, розбивши його на етапи.

І. Визначтеся з вашою цільовою аудиторією

Для того, щоб ваші зусилля не були змарновані, потрібно чітко розуміти, на який сегмент орієнтований ваш захід. Тож розпочніть з цих кроків:

 • Проведіть аналіз цільової аудиторії та її потреб. Це дозволить краще зрозуміти, хто стане учасниками вашого заходу, та які у них інтереси та очікування. Для цього можна використовувати опитування, аналіз даних про відвідувачів вашого сайту або їх соціальних медіа, а також проведення фокус-груп або інтерв'ю. Важливо дізнатися про вік, стать, освіту, професійні інтереси та досвід вашої аудиторії.
 • Визначте ключові інтереси та проблеми аудиторії. Цей крок може вимагати додаткового дослідження та аналізу даних, а також спілкування з представниками вашої цільової аудиторії. Наприклад, для визначення тем і проблем, що обговорюються, ви можете використовувати соціальні мережі, коментарі та відгуки.
 • Використовуйте дані про аудиторію для створення контенту. Якщо ви виявили, що ваша аудиторія цікавиться певною темою або стикається з певними проблемами, ви можете підготувати контент, який розглядає саме ці теми. Крім того, враховуйте вподобання вашої аудиторії в сенсі формату контенту: одні віддають перевагу відео, інші – текстовим матеріалам чи інтерактивним презентаціям.

ІІ. Виберіть цілі та стратегію контенту

Виходячи з аналізу вашої цільової аудиторії, ви можете чіткіше визначити цілі, яких ви хочете досягти за допомогою вашого заходу.

 • Уточніть цілі вебінару або онлайн-заходу. Це може бути збільшення продажів, підвищення впізнаваності бренду, навчання аудиторії чи щось інше. Пам'ятайте, що цілі мають бути конкретними, вимірними, досяжними, релевантними та обмеженими за часом (SMART).
 • Виберіть найкращу стратегію для досягнення цілей. Поле варіантів може бути в області теми, формату, стилю та методів представлення контенту. Наприклад, якщо ваша мета – збільшення продажів, ви можете створити контент, який демонструє переваги вашого продукту чи послуги. Якщо ціль – навчання аудиторії, то можете вибрати формат лекції, кейс-стаді або практичних вправ.
 • Підготуйте контент-план. Контент-план повинен забезпечити послідовне та логічне подання вмісту вашого заходу. Цей крок може включати визначення основних тем і підтем, вибір формату і стилю контенту, порядку його представлення.

ІІІ. Продумайте структуру та формат контенту

На цьому етапі потрібно отримати чітке уявлення про те, якими будуть загальні контури вашого заходу.

 • Побудуйте логічну структуру вебінару чи онлайн-заходу. Важливо, щоб аудиторії було легко стежити за перебігом подій та засвоювати подану інформацію. Базовими елементами структури можуть бути вступ, основна частина з презентацією контенту, інтерактивні сесії або дискусії, а також висновок. Важливо забезпечити логічний зв'язок між розділами та плавний перехід від однієї теми до іншої.
 • Виберіть відповідний формат контенту. Існує безліч форматів контенту, включаючи лекції, дискусії, круглі столи, кейс-стаді, практичні майстер-класи тощо. Все залежить від цілей вашого заходу та потреб вашої цільової аудиторії. Вибираючи формат контенту, слід враховувати специфіку вашої теми. Так, якщо ви хочете обговорити актуальні проблеми та тренди у вашій галузі, то найбільш відповідним може бути формат дискусії чи круглого столу.
 • Використовуйте інтерактивні елементи для залучення аудиторії. Включайте опитування, голосування або опитувальні листи. Ставте запитання та запрошуйте учасників ділитися своєю думкою чи досвідом. Це допоможе отримати зворотний зв'язок від аудиторії та зацікавити їх активною участю, а сам захід стане більш незабутнім.

IV. Створіть якісний контент

І ось тільки зараз можна розпочинати створення контенту. Використання інформації та аналітики, отриманих на попередніх етапах, забезпечить більш прогнозований та бажаний результат.

 • Виберіть актуальну тему. Зробіть це на основі поточних тенденцій та інтересів вашої цільової аудиторії. Візьміть до уваги зворотний зв'язок від попередніх заходів: аналіз результатів та відгуків допоможе вам зрозуміти, які теми були найбільш популярними, а також виявити потенційні проблеми або прогалини в контенті.
 • Підготуйте презентацію контенту. Забезпечте чітке та інформативне наповнення. Структуруйте інформацію так, щоб вона легко сприймалася аудиторією. Використовуйте різноманітні методи презентації (текст, графіка, діаграми, відео та приклади з реального життя), щоб зробити контент більш наочним та цікавим.
 • Використовуйте джерела експертних думок. Підкріпіть свої твердження фактами та авторитетними джерелами. Це допоможе переконати аудиторію в високій якості вашого контенту та підвищить її довіру до вас як експерта. Можна запросити фахівців із відповідних областей для виступів чи участі у дискусіях. Це збагатить захід широким спектром думок та досвіду.

V. Привертайте увагу

Важливим фактором для досягнення успіху вашого вебінару або онлайн-заходу буде його просування ще до моменту його проведення.

 • Створюйте яскраві заголовки та описи. Перше враження відіграє ключову роль у залученні аудиторії до вашого заходу. Хороший заголовок має бути коротким, але водночас яскравим та інформативним. Він має викликати інтерес та обіцяти учасникам заходу щось цінне та корисне. Опис заходу має доповнювати заголовок, розкриваючи основні моменти та переваги участі у заході. Лаконічний, але змістовний, що звертає увагу на ключові аспекти заходу.
 • Використовуйте візуальні елементи. Вибір якісних та релевантних візуальних елементів (зображення, графіки, діаграми, відео та презентації) допоможе не тільки привернути увагу аудиторії, але й краще передати ключові ідеї та меседжі вашого заходу, зробити ваш контент більш привабливим та незабутнім.
 • Увімкніть ефективні маркетингові інструменти. Ви можете використовувати соціальні медіа, електронну пошту, блоги, вебсайти та інші канали для просування вашого заходу. Важливо враховувати особливості вашої цільової аудиторії та вибирати найефективніші інструменти для досягнення вашої мети. Наприклад, якщо ваша аудиторія активно використовує соціальні мережі, варто акцентувати увагу на просуванні вашого заходу саме там.

Оцінюйте та покращуйте

Вище ми розглянули етапи створення ефективного контенту. А зараз дамо кілька простих порад, як отримати користь із проведеного заходу.

По-перше, важливо аналізувати ефективність контенту та реакцію аудиторії. Для цього використовуйте такі метрики, як кількість учасників, час утримання, рівень залучення тощо. Це допоможе оцінити успішність заходу.

По-друге, вивчіть зворотний зв'язок. Вислухайте думки учасників, виявіть їх уподобання та очікування. Звертайте увагу як на позитивні відгуки, так і на конструктивну критику, щоб удосконалювати свої методи та підходи.

Розвивайтеся на основі отриманого досвіду, використовуйте результати аналізу для коригування стратегії та контенту, щоб зробити наступний захід ще більш успішним.

Якісно підготовлений контент для онлайн-заходів здатний зробити істотний внесок у зміцнення іміджу вашої компанії. Продовжуйте експериментувати з різними форматами та підходами до створення контенту, ґрунтуючись на попередньому досвіді та зворотному зв'язку. Постійно вдосконалюйте свої навички та стратегії, щоб зберігати свої позиції на ринку та досягати нових висот.